·  TEL. 972 570 966 · EMAIL casanostra@escolacasanostra.cat
 · 

Etapes

PRIMÀRIA


 

Cicle Inicial - Cicle Mitjà - Cicle Superior

CASA NOSTRA proporciona uns aprenentatges instrumentals, bàsics per a l’adquisició de futurs coneixements, mitjançant una línia pedagògica única i coherent.

Afavoreix la reflexió, la des-coberta, la sensibilitat, l’autoes-tima i la responsabilitat progres-sives en un ambient de treball motivador i cordial.

 

Avançar i créixer