·  TEL. 972 570 966 · EMAIL casanostra@escolacasanostra.cat
 · 

Etapes

ESO


 

1r d'ESO - 2n d'ESO - 3r d'ESO - 4t d'ESO

CASA NOSTRA potencia el desenvo-lupament intel·lectual emocional i social en totes les seves dimensions i proporciona estratègies per a un apre-nentatge equilibrat i eficaç.

Fomenta l’autoestima, l’esforç personal i els hàbits saludables, com a elements essencials d’èxit.

 

Superar-se i participar